Skip to content

Oostrumse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers

De OOZO

De OOZO werd in 1955 opgericht als R.K. Middenstandsvereniging Oostrum. Later is de naam veranderd in Oostrumse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers. De OOZO is een zelfstandige vereniging welke momenteel circa 40 leden telt.

De OOZO onderneemt:

  • We zijn aangesloten bij het Venrayse Ondernemers Platform (V.O.P.)
  • Gezamenlijke publiciteit
  • Het in contact brengen van de aangesloten ondernemers/netwerken onderling
  • Het verstrekken van informatie aan de leden met betrekking tot gevoerd overleg met zusterorganisaties en overheidsinstantie’s.

Onze activiteiten:

  • Twee ledenvergaderingen per jaar
  • Éénmaal per jaar een bedrijfsbezoek bij een medelid
    (in combinatie met één van bovenstaande ledenvergaderingen)
  • Jaarlijks uitstapje.

Het Bestuur

Ons dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter:

Maurice Janssen

info@oozo-oostrum.nl

Penningmeester:

Bestuurslid:

Antoinet Verheijen

Verheijenantoinet@gmail.com

Bestuurslid:

René Kuenen

r.kuenen@in2sound.nl